Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportbeleid in Vlaanderen, volume I en II (2006)

volume I: trends, visies, cases en cijfers, volume II: studies

In deze publicatie wordt het sportbeleid in Vlaanderen beschreven. Het werk is tot stand gekomen met behulp van het kabinet Sport, het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) en het agentschap Bloso.

Volume I geeft in het eerste deel een overzicht van de belangrijkste trends die de sport en het sportbeleid in Vlaanderen hebben doorgemaakt. In het tweede deel wordt stilgestaan bij de beleidsvisies en de belangrijkste beleidsinstanties met betrekking tot de sport in Vlaanderen. In het derde deel van dit volume wordt een aantal beleidscases behandeld.

In volume II ligt de focus op wetenschappelijke studies die het sportbeleid onderzochten en die als instrument gebruikt kunnen worden om het sportbeleid bij te sturen. De wetenschappelijke studies hebben betrekking op sportbeoefening, fysieke activiteit en fysieke fitheid, sportclubs, sportdiensten en sportfederaties, onderwijs- en buurtgebonden sport en beweging, topsport en sportinfrastructuur.

Literatuurverwijzing: Knop, P. de, Scheerder, J., & Ponnet, H. (2006). Sportbeleid in Vlaanderen, volume I en II: volume I: trends, visies, cases en cijfers, volume II: studies. Brussel: Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut SPBELE-TB-0022 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving