Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportbestuur in Nederland (2015)

een samenvatting van het nationaal onderzoek sportbesturen

Nederland heeft een uniek sportverenigingslandschap. Dat blijkt niet alleen uit het grote aantal sportverenigingen (bijna 29.000) en het percentage Nederlanders dat lid is van een sportvereniging (27%* en daarmee koploper in Europa), maar zeker ook uit de betrokkenheid van haar sportbestuurders. De zeer hoge respons aan dit nationaal onderzoek (ruim duizend bestuurders) en de grote belangstelling voor het symposium ‘Kwaliteit van sportbestuur in een veranderende samenleving’ zijn eveneens een mooi voorbeeld hiervan. De onderliggende vraag voor Nyenrode Sports Inc. was in hoeverre bestuurders binnen hun vereniging invloed kunnen uitoefenen op de sociaal maatschappelijk veranderingen die op dit moment plaatsvinden: een vergrijzende samenleving, een toename van inkomensverschillen (toename van eenoudergezinnen en niet-westerse migranten) en een bijna exponentiële toename van snelheid in berichtgeving (social media) vragen nadrukkelijk om een andere denkwijze en aanpak. Is de bestaande manier van besturen van een traditionele sportvereniging nog van deze tijd?

Literatuurverwijzing: Berkhout, B., & Renes, R. (2015). Sportbestuur in Nederland: een samenvatting van het nationaal onderzoek sportbesturen. Breukelen: Nyenrode Sports Inc..

Omschrijving