Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportclubs en sportscholen 1987 (1989)

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en heeft tot doel een beschrijving te geven van de sportclubs en sportscholen in Nederland.

Inhoud
Hoofdstuk 2 beschrijft het doel, de opzet en de terminologie van dit onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de algemene kenmerken van sportclubs en sportscholen besproken, zoals regionale spreiding, ledenaantallen, contributietarieven eb accommodatiegebruik. Hoofdstuk 4 gaat in op de financieel-economische aspecten van sportclubs en sportscholen met aandacht voor beheersvormen, werkzame personen, vrijwilligers en financiële gegevens.

Literatuurverwijzing: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (1989). Sportclubs en sportscholen 1987. Den Haag: SDU uitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0024 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving