Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportclubs in de jeugdketen (2013)

de mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen

Op twee Rotterdamse sportverenigingen is het gedrag van jeugdleden verbeterd sinds de ondersteuning van een pedagogisch coördinator. Ondersteuning op pedagogisch terrein leidt verder tot onder andere meer betrokken ouders en een kleiner verloop onder jeugdleden. Dit concludeert het Verwey-Jonker Instituut, dat de werkzaamheden van de sportpedagoog tussen 2010 en 2012 onderzocht. De pedagogisch coördinator ondersteunde twee voetbalverenigingen uit Rotterdam-IJsselmonde. Op initiatief van deelgemeente IJsselmonde en Rotterdam Sportsupport ontstond de functie drie jaar geleden als tegenreactie op de toename van geweld en criminaliteit bij de sportverenigingen.

Literatuurverwijzing: Hermens, N., & Gilsing, R. (2013). Sportclubs in de jeugdketen: de mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PRINS-0020 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving