Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportclubs investeren in jeugd (1992)

op weg naar een verantwoord jeugdsportbeleid

In 1992 toonde de groeitrend van het aantal sportbeoefenaars, evenals de demografische evolutie, dat het aantal jeugdleden tijdens de jaren erna langzaamaan een steeds kleiner percentage zou gaan uitmaken van het totale ledenaantal van de georganiseerde sport. In samenhang gezien met een aantal maatschappelijke gegevens zoals een dalende sportiviteitsgraad, een teruglopende economie en het wegvallen uit de georganiseerde sport bij het stoppen en/of het verlaten van de school, werd het duidelijk dat er tijdens de komende decennia een ‘ontgroening’ binnen de georganiseerde sport zou voordoen. Dit zou betekenen dat de sportverenigingen zich zouden moeten aanpassen aan de hogere eisen, die een kleiner aantal jongeren aan hun sportbeoefening zouden stellen. Daarnaast zouden de sportclubs volgens de auteurs meer marketinggericht moeten handelen en denken, waarbij een doelgerichte jeugdsportpromotie centraal zou moeten staan. Dit boek tracht hiervoor een handleiding te geven.

Literatuurverwijzing: Knop, P. de, Martelaer, K. de, Theeboom, M., Puymbroeck, L. van, Wittock, H., & Wylleman, P. (1992). Sportclubs investeren in jeugd: op weg naar een verantwoord jeugdsportbeleid. Gent: Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO VWSB-018 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving