Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdagen in Lelystad: een kijkje in de keuken (2009)

samen kun je meer dan alleen

In Lelystad verzorgt de centrale vakgroep de lessen bewegingsonderwijs voor de scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs. Al 22 jaar verzorgt deze vakgroep diverse kampen en sportdagen. Vanuit het motto ‘samen kun je meer dan alleen’ worden sportdagen aangeboden, die door een individuele school niet te realiseren zijn. De scholen wordt veel werk uit handen genomen.

Literatuurverwijzing: Vries, S. de, Oosting, E., & Postma, A. (2009, maart). Sportdagen in Lelystad: een kijkje in de keuken: samen kun je meer dan alleen. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 34-37)