Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg (2014)

onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg (update 2014)

De provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. In opdracht van de provincie Limburg heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd. Eind 2013 verscheen ‘Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg’. Deze publicatie is een update op basis van de cijfers over 2013 uit het onderzoek ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN) en de bevolkingsprognose van 2013 voor Limburg (Progneff 2013, Etil). Bij het beschrijven van de sportdeelname in Limburg is aandacht voor verschillen naar regio, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. 

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der, & Hoekman, R. (2014). Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg: onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg (update 2014). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0018 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-367 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving