Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg (2016)

update 2015

De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. In opdracht van de provincie Limburg heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd. Eind 2013 verscheen ‘Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg’ (Van der Werff et al., 2013). De voorliggende publicatie is na de update in 2014 de tweede update op basis van de cijfers over 2014 uit het onderzoek ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN) en van de bevolkingsprognose van 2014 voor Limburg (Progneff 2015, Etil). Bij het beschrijven van de sportdeelname in Limburg is aandacht voor verschillen naar regio, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der, & Hoekman, R. (2016). Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg: update 2015. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0019 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-447 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving