Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - april 2023 (2023)

In samenwerking met Fonds Gehandicaptensport heeft NOC*NSF een Sportdeelname Index ontwikkeld, waarbij de sportdeelname van mensen in de leeftijd van 5-80 jaar met zowel een lichte, matige als zware beperking in kaart is gebracht. De uitkomsten zijn afgezet tegen het sport- en beweeggedrag van de totale Nederlandse bevolking.

Conclusies uit het rapport van april 2023:

  • Nog steeds voldoen mensen met een beperking minder vaak aan de beweegnorm dan landelijk. Het percentage dat voldoet aan de sport- en beweegnorm daalt met de mate van ervaren belemmering.
  • De meest populaire sport- en beweegactiviteiten zijn fitness, wandelen en zwemmen. Deze populariteit is bij zowel mensen met een beperking als in de rest van Nederland vrijwel gelijk.
  • Mensen met een beperking sporten en bewegen op minder soorten manieren en beperken zich tot één vorm. De Nederlandse bevolking sport en beweegt in meerdere vormen, bijvoorbeeld als lid van een sportvereniging én als lid bij een sportschool. Naarmate mensen een zwaardere beperking hebben, worden de manieren om te sporten ook beperkter, vermindert het aanbod en gaan mensen slechts op één manier sporten. Bijvoorbeeld uitsluitend bij een revalidatiecentrum of uitsluitend bij een vereniging.
  • Om mensen met een beperking in beweging en aan het sporten te krijgen, is hun sociale omgeving van groot belang. Vooral mensen met een lichte of matige beperking geven aan dat hun partner, vrienden of ouders hun kunnen aanmoedigen om (vaker) te gaan sporten.
  • Jongeren tussen 5-18 jaar met een matige of ernstige beperking lopen achter op sportgebied. In vergelijking tot de Sport Deelname Index van november 2022 is de sportdeelname van jongeren (5 tot 18 jaar oud) met een ernstige beperking gedaald. Terwijl het juist voor deze doelgroep van groot belang is om in beweging te blijven, mee te kunnen doen en om onderdeel te zijn van de samenleving.
     
  • Voor mensen met een beperking geldt dat alleen sporten nog altijd de populairste manier van sporten is. Hierna heeft de verenigingssport het grootste marktaandeel binnen deze groep. Mensen die nog niet sporten, geven echter minder vaak aan een verenigingssport te willen beoefenen. 
Literatuurverwijzing: (2023). Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - april 2023. Badhoevedorp: Fonds Gehandicaptensport.

Omschrijving