Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - november 2022 (2022)

Sinds november 2021 heeft Fonds Gehandicaptensport in samenwerking met NOC*NSF een sportdeelname index die zich specifiek richt op mensen met een beperking. Deze index meet het sportgedrag van de mensen met een beperking in Nederland. Fonds Gehandicaptensport gebruikt de gegevens uit deze monitor om beter inzicht te krijgen in het sportgedrag en effectief in te kunnen spelen op de (sport)behoeften van deze specifieke doelgroep. Dit rapport bevat de resultaten van de derde meting die is uitgevoerd over de maand november 2022. Het sportgedrag is in deze monitor gemeten conform de Richtlijnen voor Sportdeelname Onderzoek (RSO). Het sportgedrag van de totale Nederlandse bevolking wordt in deze rapportage op veel plekken uitgezet tegen het sportgedrag van personen met een beperking. Binnen de totale Nederlandse bevolking zijn personen met een beperking niet uitgesloten. Vanuit de visie op een gelijkwaardige sportparticipatie en de overtuiging dat iedereen, overal en altijd moet kunnen sporten, zijn alle gradaties beperkingen meegenomen in dit onderzoek. Dit betekent dat zowel mensen met een lichte, matige als zware beperking zijn meegenomen in deze monitor. Hierdoor worden er ruimere en nieuwe inzichten opgedaan over het sportgedrag van alle mensen met een beperking in Nederland. Deze monitor kan gezien worden als welkome aanvulling op bestaande monitoren en onderzoeken van andere partijen. Samen bieden ze inzichten die de sportsector verrijken.

Literatuurverwijzing: (2022). Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - november 2022. Badhoevedorp: Fonds Gehandicaptensport.

Omschrijving