Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname naar provincie (2020)

Auteur(s): Remko van den Dool

De rapportage ‘Sportdeelname naar provincie’ geeft een overzicht van de scores van Nederlandse provincies op de (wekelijkse) sportdeelname, de beoefende sporttakken, de manier van de deelname en het plezier dat mensen aan sport beleven. Zo beoefent in de provincie Utrecht een groter percentage inwoners wekelijks één of meer sporten dan in de provincies Drenthe en Zeeland. De gevonden verschillen hangen samen met verschillen in de samenstelling van de bevolking. Met name het opleidingsniveau lijkt verband te houden met de sportdeelname.  Dit blijkt uit het rapport Sportdeelname naar provincie dat het Mulier Instituut heeft samengesteld met de gegevens van diverse grootschalige enquêtes van het CBS en het RIVM.  

Andere bevindingen zijn: 

  • Fitness is met name in Zuid-Holland en Limburg populair. Duursporten zoals wandelen, wielrennen, skeeleren vinden vooral aftrek bij sporters in Drenthe. 
  • Van alle Nederlanders beleeft 41 procent veel plezier aan het kijken/luisteren naar sportwedstrijden in de media. Serieuze verschillen naar provincie treffen we daarvoor niet aan.  
Literatuurverwijzing: Dool, R. van den (2020). Sportdeelname naar provincie. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0013 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-708 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving