Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname Zaanstad 2019 (2020)

ontwikkelingen rond sport en bewegen

De gemeente Zaanstad heeft behoefte aan actuele informatie over de sportdeelname van haar burgers. Het doel is om input te hebben voor de nieuwe sportvisie van de gemeente Zaanstad.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Zaanstad wordt gebruik gemaakt van bestaande en nieuwe informatie. Waar mogelijk worden de uitkomsten van Zaanstad vergeleken met landelijke cijfers of met gegevens van relevante andere gemeenten.

Leeswijzer: het rapport gaat eerst in op de sportdeelname en recreatieve activiteiten om te bewegen. Daarna volgen een aantal details van de sportdeelname: sportfrequentie, sportverband en lidmaatschap. Vervolgens gaat het onderzoek dieper in op een aantal thema’s, namelijk motieven en belemmeringen, gebruik elektronische hulpmiddelen voor sporten en bewegen, sportorganisaties, sportaccommodaties, bezettingsgraad, bekendheid sportaanbod en betrokkenheid bij de sportvereniging (vrijwilligerswerk). Als laatste volgen de maatregelen die gemeenten kunnen nemen om meer mensen te laten sporten en bewegen.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E., & Dool, R. van den (2020). Sportdeelname Zaanstad 2019: ontwikkelingen rond sport en bewegen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0013 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-685 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving