Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en kinderopvang (2010)

werkboek, derde geheel herziene versie, december 2010

Veel kinderen bewegen en spelen graag. Daarom kan sport en bewegen een geweldige verrijking zijn voor de kinderopvang. Zeker op locatie bij een sportvereniging. Door de kinderopvang ruimte te bieden, wint de sportvereniging aan kracht. Staat u aan de start van een project van samenwerking tussen sport en kinderopvang? Dit werkboek helpt u op weg. Aan de hand van dit werkboek kunt u ten eerste inschatten of sport en kinderopvang voor u kansen biedt en vervolgens hoe u te werk kunt gaan. Deze volledig herziene derde versie houdt rekening met de nieuwe Wet Kinderopvang, die per 1 januari 2005 van kracht is.

Literatuurverwijzing: Netwerkbureau Kinderopvang, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2010). Sport en kinderopvang: werkboek, derde geheel herziene versie, december 2010. Den Haag: Netwerkbureau Kinderopvang.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-0031 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving