Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Sporten?! ... dat doen ze maar in hun vrije tijd' (2010)

een kwalitatief onderzoek naar betekenissen die werkgevers uit Den Haag geven aan sport en bewegen op of via het werk

Auteur(s): Lotte Kolster

De Gemeente Den Haag heeft zich gecommitteerd aan de Olympische ambitie; heel Nederland naar Olympisch niveau in 2016. In een poging om het sportdeelnamecijfer te verhogen willen zij zich meer gaan richten op de werkende volwassenen. Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke manier werkgevers in Den Haag, sport en bewegen inzetten op of via het werk en welke motieven en factoren daaraan ten grondslag liggen. In dit onderzoek is onderzocht welke betekenissen betrokkenen binnen organisaties geven aan sport en bewegen op of via het werk. De respondenten geven verschillende betekenissen aan sport en bewegen op of via het werk. De voornaamste betekenis is dat sport en bewegen als een vorm van gezondheidsbevordering wordt gezien en kan bijdragen in het bestrijden of laag houden van ziekteverzuim. Daarbij is kostenbesparing een belangrijk uitgangspunt. De betekenissen die zij aan gezondheid geven lopen uiteen, maar de verantwoordelijkheid voor gezondheid wordt voornamelijk bij de werknemer zelf neergelegd. Uit de resultaten blijkt dat sporters, die zich positief identificeren met sport, ook het meest gebruik maken van de faciliteiten. Sport en bewegen op het werk kan volgens hen verder ook bijdragen aan binding van werknemers onderling of aan de organisatie en kan daarnaast gebruikt worden om de top of directie van de organisatie zichtbaar te maken.

Literatuurverwijzing: Kolster, L.A. (2010). 'Sporten?! ... dat doen ze maar in hun vrije tijd': een kwalitatief onderzoek naar betekenissen die werkgevers uit Den Haag geven aan sport en bewegen op of via het werk. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving