Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporten en bewegen in de openbare ruimte (2023)

jaarrapport 2023

Beleidsmatige ontwikkelingen als de komst van de Omgevingswet, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving in het Nationaal Sportakkoord hebben eraan bijgedragen dat sporten en bewegen in de openbare ruimte een steeds belangrijker thema wordt voor overheden en beleidsmakers.

Maar grip krijgen op de beweegvriendelijkheid van de leefomgeving is uitdagend. Een beweegvriendelijke omgeving bestaat namelijk uit veel verschillende elementen. Denk hierbij aan de fysieke omgeving, zoals de aan- of afwezigheid van recreatief groen en speelplekken, of de sociale omgeving, zoals ervaren veiligheid.

In dit rapport worden de resultaten gebundeld van verschillende onderzoeken die het Mulier Instituut in 2023 gedaan heeft rond dit thema. Daarnaast worden de belangrijkste cijfers over sporten en bewegen in de openbare ruimte gepresenteerd en besproken.

Literatuurverwijzing: Rauws, R., Noordzij, J.M., Ruikes, D., & Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2023). Sporten en bewegen in de openbare ruimte: jaarrapport 2023. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1009 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving