Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporten en bewegen in tijden van corona (2021)

werkzaamheden van en sport- en beweegstimulering door buurtsportcoaches tijdens de coronacrisis, factsheet 2021/16

Buurtsportcoaches zien dat verschillende groepen mensen door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Het bleek in coronatijd lastig deze groepen te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers uit april 2021.

Afname sport- en beweeggedrag tijdens coronacrisis: een ruime meerderheid van de ondervraagde buurtsportcoaches ziet dat hun doelgroepen tijdens de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Buurtsportcoaches worden ingezet om sporten en bewegen te stimuleren onder bijvoorbeeld jongeren, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking, chronische aandoening of gedragsproblemen.

Doelgroepen maar beperkt bereikt: veel buurtsportcoaches geven aan dat zij de beoogde doelgroepen maar deels hebben bereikt met hun sport- en beweegactiviteiten. Door de coronamaatregelen en angst voor besmetting onder inwoners konden soms geen of minder activiteiten worden georganiseerd. (Extra) activiteiten waren dan ook niet altijd gericht op de doelgroepen waarvan het sport- en beweeggedrag het sterkst was afgenomen.

Buurtsportcoach werkt anders in coronatijd: buurtsportcoaches hebben door de coronacrisis en -maatregelen hun werkwijze vaak aangepast. Voor sommige doelgroepen, met name kinderen, jongeren en ouderen, hebben zij extra en/of aangepaste sport- en beweegactiviteiten georganiseerd, zoals sportactiviteiten in de buitenlucht en online beweeglessen.

Extra inzet buurtsportcoaches nodig: nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, is het belangrijk buurtsportcoaches extra in te zetten op sport- en beweegstimulering van minder actieve inwoners. Mensen die minder zijn gaan sporten en bewegen pakken hun oude sport- en beweeggedrag na de coronacrisis namelijk niet zomaar weer op.

Online vragenlijst onder buurtsportcoaches en hun werkgevers: er zijn voor dit onderzoek online vragenlijsten uitgezet onder buurtsportcoaches (samen met Wij Buurtsportcoaches) en hun werkgevers (samen met Vereniging Sport en Gemeenten). De vragenlijsten zijn ingevuld door 209 buurtsportcoaches en 106 werkgevers.

Het Mulier Instituut doet samen met de Radboud Universiteit onderzoek naar sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname tijdens COVID-19. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Literatuurverwijzing: Ooms, L., & Stam, W. van (2021). Sporten en bewegen in tijden van corona: werkzaamheden van en sport- en beweegstimulering door buurtsportcoaches tijdens de coronacrisis, factsheet 2021/16. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving