Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporten en bewegen voor (jong)volwassenen (2017)

Beleidsmatig is er in verhouding weinig aandacht voor (jong)volwassenen in verschillende levensfases. 77,3% van alle Nederlanders is 20+! Hoe is dat in jouw gemeente en hoeveel van jouw inzet besteed je aan stimulering sport en beweging voor de verschillende 20+groepen?

Literatuurverwijzing: (2017). Sporten en bewegen voor (jong)volwassenen. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Omschrijving