Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen (2021)

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Een van de pijlers van dit akkoord is Inclusief sporten en bewegen. Doelstelling van deze pijler is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. In de pijler staan vijf bevolkingsgroepen centraal: ouderen, mensen met een lage sociaaleconomische status, mensen met een migratieachtergrond, mensen met homo-/biseksuele voorkeur en transgender personen, en mensen met een beperking of chronische aandoening.

Deze rapportage richt zich op de laatste groep. In hoeverre hebben sportbonden specifiek beleid of aandacht voor verschillende groepen mensen met een beperking? Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Enkele conclusies uit het onderzoek:

  • Aandacht voor sporters met een beperking breed verankerd in denken en doen sportbonden: twintig jaar nadat dit de verantwoordelijkheid van sportbonden is geworden, heeft meer dan de helft van de 77 sportbonden in Nederland aandacht voor sporters met een beperking.
  • Bijna alle sportbonden met aandacht voor sporters met een beperking ondersteunen verenigingen bij het organiseren van aanbod. Drie kwart heeft zelf aanbod voor sporters met een beperking, zoals clinics en evenementen.
  • Werven van sporters met een beperking blijft lastig: sportbonden geven aan dat er te weinig sporters met een beperking zijn om aanbod voor te organiseren. Ze willen dan ook graag ondersteuning bij het werven van de doelgroep. Daarnaast ervaren zij bij het realiseren van sporten en bewegen voor mensen met een beperking een gebrek aan menskracht, begeleiding en financiën.
  • Beperkte samenwerking met relevante partners: sportbonden met aandacht voor sporters met een beperking werken beperkt samen met partijen als NOC*NSF, Uniek Sporten, Gehandicaptensport Nederland en andere sportbonden. Hier liggen onbenutte kansen om kennis, ervaring en goede voorbeelden op te halen en te delen.

Peiling onder 42 sportbonden: voor dit onderzoek is in de zomer van 2020 een peiling onder sportbonden uitgezet, als onderdeel van een verdiepende monitor naar inclusief sporten en bewegen. De vragenlijst is ingevuld door 42 sportbonden, waarvan er 36 aangeven aandacht te hebben voor sporters met een beperking. Dit is ruim 80 procent van alle sportbonden die naar verwachting aandacht hebben voor sporters met een beperking.

Literatuurverwijzing: Gutter, K, Jonge, M. de, & Lindert, C. van (2021). Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-788 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving