Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporten, spelen en bewegen op het schoolplein (2012)

praktijkgericht onderzoek naar de beweegproblematiek op Nederlandse schoolpleinen

Organisatie(s): Nijha

Dit onderzoek in opdracht van de Johan Cruyff Foundation heeft tot doel het in kaart brengen van de actuele problemen rondom bewegen op het schoolplein en het formuleren van een in de praktijk aanwezige behoefte aan een nieuwe beweegstimulans. De resultaten van dit onderzoek bieden de Johan Cruyff Foundation handvatten voor het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe stimulans welke gebaseerd is op de praktijk en op de daar aanwezige beweegproblematiek. Het onderzoek is gericht op het Nederlands basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Literatuurverwijzing: Nijha (2012). Sporten, spelen en bewegen op het schoolplein: praktijkgericht onderzoek naar de beweegproblematiek op Nederlandse schoolpleinen. Lochem: Nijha Expertisecentrum.

Omschrijving