Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporten, type werk, arbeidsverzuim en welbevinden (2003)

resultaten van een 3-jarige follow-up studie

Het is afdoende aangetoond dat een lichamelijk actieve leefstijl positieve gezondheidseffecten heeft. Daarnaast zijn voor werknemers diverse positieve arbeidsgebonden effecten beschreven, zoals een lager ziekteverzuim en meer plezier in het werk. In dit artikel worden de resultaten gerapporteerd van een secundaire analyse op de data van een longitudinaal onderzoek binnen een werkende populatie. Doel van de analyse is te onderzoeken of niet-sportende werknemers een grotere kans hebben op ziekteverzuim, op een minder goed ervaren gezondheid en minder welbevinden. Daarbij wordt rekening gehouden met de lichamelijke inspanning die werknemers op het werk moeten leveren. Uit de resultaten blijkt dat sportende werknemers significant minder vaak, maar vooral korter verzuimen dan hun niet-sportende collega’s. Dit geldt vooral voor de werknemers die zittend werk doen. Er zijn aanwijzingen dat niet-sporters een groter risico lopen op een minder goed ervaren gezondheid en op minder plezier in het werk dan sporters, wanneer zij minder lichamelijk inspannend werk hebben. Deze relaties zijn echter niet statistisch significant.

Literatuurverwijzing: Hildebrandt, V.H., Bongers, P.M., Blatter, B.M., Ariëns, G.A.M., Boshuizen, H.C., & Heuvel, S.G. van den (2003). Sporten, type werk, arbeidsverzuim en welbevinden: resultaten van een 3-jarige follow-up studie.

Omschrijving