Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporten, zingen en levensvaardigheden leren (2014)

de ervaring van jongeren in het leren van life skills in sport en muziek in Walmer Township, Zuid-Afrika

In dit onderzoek is gekeken naar twee organisaties in Walmer Township, Zuid-Afrika, die door middel van buitenschoolse sport- en muziekactiviteiten willen bijdragen aan de sociale ontwikkeling van deelnemende jongeren in de township. Deze sociale ontwikkeling is onderzocht door te kijken naar life skills die jongeren kunnen leren in sport- en muziekactiviteiten. Life skills dragen dan bij aan het leren omgaan met de situatie waarin iemand leeft. Door middel van antropologisch veldwerk is gekeken naar de manier waarop jongeren betekenis geven aan de sport- en muziekactiviteiten en hoe ze deze activiteiten ervaren als bijdragend aan het leren van life skills. De onderzoekers concluderen dat de jongeren, ondanks organisatorische verschillen in de activiteiten, in beide activiteiten life skills ervaren en dat deze buitenschoolse activiteiten daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het leren van deze life skills. Life skills die in dit onderzoek naar voren komen zijn respect, samenwerken, zelfvertrouwen en regels leren.

Literatuurverwijzing: Hulsthoff, R., & Francken, R. (2014). Sporten, zingen en levensvaardigheden leren: de ervaring van jongeren in het leren van life skills in sport en muziek in Walmer Township, Zuid-Afrika. Utrecht: Universiteit van Utrecht.

Omschrijving