Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporters onderzoek 1994 (1994)

tekstdeel

Organisatie(s): Ogilvie, Marktonderzoek b.v.

In het kader van de cyclus “Doelgroep-onderzoeken”, waarin telkens een specifiek segment van de Nederlandse bevolking belicht wordt, werden ook ‘sporters’ ondervraagd. De doelgroep werd voor dit onderzoek gedefinieerd als: “personen van 18 jaar en ouder die jaarlijks tenminste gemiddeld drie uur per week ten behoeve van éénzelfde lichamelijke sport actief zijn, al dan niet georganiseerd”. Het doel van het onderzoek is, in algemene zin en kort samengevat: “informatie te verzamelen over attitudes en gedrag van de sporters in Nederland”. In meer specifieke zin geldt dat de gebruiksmogelijkheden van de uitkomsten legio zijn en per deelnemer variëren; bijvoorbeeld als basis voor communicatie-strategieën, meting van naamsbekendheid of teneinde een dieper inzicht in de belevingswereld van de sporter te verkrijgen.

Literatuurverwijzing: Ogilvie, & Marktonderzoek b.v. (1994). Sporters onderzoek 1994: tekstdeel. Diemen: Ogilvie.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0008 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving