Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportersmonitor 2012 (2013)

De Sportersmonitor 2012 is uitgevoerd door GfK in opdracht van NOC*NSF. Doelstelling van de monitor is tweeledig:

  1. inzicht verkrijgen in de wijze waarop Nederlanders sporten (doen ze aan sport?, welke sporten?, hoe vaak?, in welk verband? etc.);
  2. inzicht verkrijgen in wat de drivers en barriers zijn om wel of niet te sporten, en voor verschillende doelgroepen aangeven in welke mate deze optreden.

Om deze doelstellingen te bereiken is kwantitatief online onderzoek onder ruim 4.000 Nederlanders van 5 tot en met 80 jaar uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Hendriksen, T., & Hoogwerf, I. (2013). Sportersmonitor 2012. Dongen: GfK.

Omschrijving