Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportgedrag jongeren in Amsterdam (2001)

De stichting sportinitiatieven Amsterdam verleende een opdracht aan de universiteit van Amsterdam om een onderzoek uit te voeren naar een visie met betrekking tot de ontwikkeling van de sportstructuur in Amsterdam. In dit rapport staan de resultaten van dit onderzoek. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: sportgedrag, jongeren en vrije tijd, etniciteit, de kwaliteit van sportbeoefening, maatschappelijke ontwikkelingen en verenigingen.

Literatuurverwijzing: Brug, H. van der, & Horstmanshoff, M.A. (2001). Sportgedrag jongeren in Amsterdam. Amsterdam:

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GS-AMS-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving