Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporthulpmiddelen (2020)

beter beschikbaar en bereikbaar, handreiking

Handreiking voor het beter beschikbaar en bereikbaar maken van sporthulpmiddelen met een goede kwaliteit, die betaalbaar zijn voor de klant. Daarnaast biedt deze handreiking aanknopingspunten om (landelijk of regionaal) beleid te beïnvloeden. De handreiking is dus zowel bedoeld voor de doelgroep als voor professionals en ambtenaren bij gemeenten.

Onder sporthulpmiddelen wordt verstaan: middelen die noodzakelijk zijn voor mensen met een (fysieke) beperking om, individueel of samen met anderen, aan sport- en beweegactiviteiten deel te nemen, passend bij de eigen keuze en mogelijkheden. Voorbeelden van sporthulpmiddelen zijn onder meer: (arm-, hand-, been-) prothese, sportrolstoel, aangepaste ADL rolstoel, ligfiets, handbike, zelf schietende hockeystick, aangepast zadel (paardensport), etc. Deze handreiking beschrijft niet het aspect van vervoer of de stalling van sporthulpmiddelen.

Hoofdstuk 2 van de handreiking beschrijft de doelgroep, de huidige situatie voor wat betreft het gebruik en het aanbod van sporthulpmiddelen en de huidige wijze van financiering. Hoofdstuk 3 beschrijft de gewenste situatie, bezien vanuit de ‘sport klantreis’. In hoofdstuk 4 zijn de eerste aanbevelingen geformuleerd.

Deze aanbevelingen en versie van de handreiking zijn voorlopig. Op basis van drie pilots worden verbeteringen in het proces van de verstrekking en verspreiding van sporthulpmiddelen ontwikkeld en getoetst. De leerpunten, tips en tricks die deze pilots opleveren worden in de definitieve handreiking en aanbevelingen opgenomen.

Literatuurverwijzing: Leutscher, H., Schijvens, L., Engelaar, D., Pelsser, J., Lemmen, M.L., Mannen, E., & Fluit, M. (2020). Sporthulpmiddelen: beter beschikbaar en bereikbaar, handreiking. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving