Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar (2020)

resultaten enquête onder gemeenten over verstrekking WMO sporthulpmiddelen

Resultaten van een enquête die Kenniscentrum Sport & Bewegen en Stichting Special Heroes Nederland in 2019 hielden onder alle (355) gemeenten naar de verstrekking van WMO sporthulpmiddelen.

Literatuurverwijzing: (2020). Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar: resultaten enquête onder gemeenten over verstrekking WMO sporthulpmiddelen. Stichting Special Heroes Nederland.

Omschrijving