Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere (2018)

onderzoek naar het sportief gebruik van de openbare ruimte in de gemeente Almere

De gemeente Almere heeft de wens om meer inzicht te krijgen in de sportief te gebruiken openbare ruimte. Er is een ontwikkeling te zien dat de sporttakken die gebruikmaken van de openbare ruimte, zoals recreatief wandelen en fietsen, hardlopen en wielrennen, de sporttakken zijn die het meest in populariteit groeien.

Ook de gemeente Almere herkent zich in de trend dat de openbare ruimte in toenemende mate wordt gebruikt voor sporten en bewegen. Landelijk is steeds meer aandacht voor het vraagstuk hoe de openbare ruimte, met behulp van gezondheidsbevorderende inrichtingsmaatregelen, kan bijdragen aan gezondheidswinst van inwoners.

Door de invoering van de Omgevingswet zal een verandering plaatsvinden van ‘efficiëntere ruimtelijk ordening’ naar een socialere invulling van de leefomgeving. Ook hierbij is de vraag hoe het belang van sport en bewegen als concrete invulling van een gezonde leefomgeving zodanig gerealiseerd kan worden dat er een leefomgeving ontstaat die zo is ingericht dat deze uitnodigt om te sporten en te bewegen.

Omdat dit vraagstuk ook leeft bij de gemeente Almere, is de wens om meer zicht te krijgen op de beweegvriendelijkheid van de stad en de wijken. Daarnaast wil zij verkennen waar er kansen zijn om sport en bewegen in de openbare ruimte te bevorderen.

Literatuurverwijzing: Eck, M. van, Davids, A., & Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2018). Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere: onderzoek naar het sportief gebruik van de openbare ruimte in de gemeente Almere. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0021 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-590 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving