Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportief Hendrik-Ido-Ambacht! (2021)

een rekenkameronderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2016-2020

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht wordt gekeken naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Onderzocht is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht van de afgelopen vier jaar. Ook hebben de onderzoekers gekeken in hoeverre sportstakeholders zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en hoe toekomstbestendig het beleid is.

Vier aanbevelingen uit het rapport zijn: 

  • Stel een sportvisie op met het breed gedragen lokale sportakkoord als uitgangspunt.
  • Zorg voor een beter meetbare en meer tijdsgebonden operationalisatie van de doelen van het sportbeleid.
  • Actualiseer sportgerelateerde beleidskaders met nieuwe trends om zo ook het beleid toekomstbestendig te maken.
  • Investeer in de samenwerking tussen de gemeente en sportverenigingen, zodat partijen elkaar makkelijker weten te vinden.

Voor het onderzoek zijn documentanalyses uitgevoerd, interviews afgenomen en bestaande databronnen, zoals de Database SportAanbod en financiële gegevens uit de planning- en controlcyclus, benut om een indicatie van de prestaties van het sportbeleid te geven.

Literatuurverwijzing: Stevens, V., Schadenberg, B., Eldert, P. van, & Hoekman, R.H.A. (2021). Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!: een rekenkameronderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2016-2020. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-782 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving