Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportief in de buurt (2010)

een betere wijk door de schoolsportvereniging

Sommige Rotterdamse wijken hebben weinig of geen sportverenigingen. Ze zijn uit het straatbeeld verdwenen en kinderen weten de weg naar de georganiseerde sport niet goed te vinden. Rotterdam Sportsupport heeft daarom het initiatief genomen tot het opzetten van een Schoolsportvereniging. Kinderen hoeven geen grote afstanden af te leggen naar een sportvereniging: de verenigingen komen naar de wijk toe. Alle trainingen worden nabij of in de school gegeven. Rotterdam telt nu achttien actieve Schoolsportverenigingen. Het lijkt dé oplossing om kinderen structureel te laten sporten. In dit rapport presenteren de onderzoekers de uitkomsten van een derde onderzoek naar de Schoolsportvereniging in zes wijken: Afrikaanderwijk, Katendrecht, Beverwaard, Pendrecht Schiemond en Lombardijen. Eerdere onderzoeken vonden plaats in 2008 en 2009. In 2011 vindt de laatste vervolgmeting plaats. Wat opvalt, is dat alle ondervraagde partijen (kinderen, ouders, leerkrachten en trainers) opnieuw zeer positief zijn. Ook het aantal leden is toegenomen. In 2010 zijn 814 kinderen lid van de zes onderzochte Schoolsportverenigingen. Dat zijn er 38 meer dan in 2009. Kinderen leren door de Schoolsportvereniging nieuwe kinderen uit de buurt kennen en spelen vaker buiten. Ze geven hun school en de sportveldjes in hun wijk ook gemiddeld een hoger cijfer dan kinderen die geen lid zijn van de Schoolsportvereniging. Bovendien is het contact tussen volwassen buurtbewoners toegenomen.

Literatuurverwijzing: Boonstra, N., & Hermens, N. (2010). Sportief in de buurt: een betere wijk door de schoolsportvereniging. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Omschrijving