Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportief participeren (2020)

samen investeren om de bevolking 10% gezonder te maken en 25% aan kosten te besparen

Om landelijke politieke partijen van bruikbare input te voorzien om met sport en bewegen te scoren in hun verkiezingsprogramma presenteert Vereniging Sport en Gemeenten de brochure Sportief Participeren. 

We roepen op om samen met ons te zorgen voor een vitale, energieke en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen volop beweging is en sportief kan participeren.

Hierbij is optimale samenwerking tussen alle relevante partijen noodzakelijk en de rol van politiek essentieel.

Vereniging Sport en Gemeenten is de koepelorganisatie van gemeenten op het beleidsveld sport en bewegen. De brochure is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze achterban.

Deze brochure is complementair aan het document Met sport en bewegen naar een energiek en gezond Nederland opgesteld onder regie van NOC*NSF.

Literatuurverwijzing: Brounen, R., & Huijser, R. (2020). Sportief participeren: samen investeren om de bevolking 10% gezonder te maken en 25% aan kosten te besparen. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Omschrijving