Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportief samenwerken (2015)

een kwantitatief onderzoek naar de samenwerking van sportverenigingen in de driehoek Oss, Uden, Veghel

In februari 2014 zijn we gestart met Sportief!Support waarmee we ons sterk maken voor krachtenbundeling van sportverenigingen in de regio Oss-Uden-Veghel. Mede mogelijke gemaakt met cofinanciering vanuit het leefbaarheidsfonds van de provincie Noord Brabant. Sportief!Support streeft nadrukkelijk naar kennisuitwisseling en krachtenbundeling van onderop en geeft dit gestalte via onderzoek, een regionaal sportambassade- netwerk, themabijeenkomsten en een communicatieplatform.

In deze uitgave wordt verslag gedaan van kwantitatief onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met HIBE, dr. Hidde Bekhuis. Een belangrijke reden voor de digitale enquête is het in kaart brengen van de regio zodat een gemeenschappelijke referentiekader mogelijk is en zodat er een basis wordt gelegd waarop meer gerichte acties mogelijk zijn.

Literatuurverwijzing: (2015). Sportief samenwerken: een kwantitatief onderzoek naar de samenwerking van sportverenigingen in de driehoek Oss, Uden, Veghel. Uden: Calei Consulting.

Omschrijving