Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportief uit je bol?! (2004)

onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van MBO-leerlingen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van leerlingen van de beroepsopleidende leerwegen (BOL) in het middelbare beroepsonderwijs. Er is met name gezocht naar antwoorden op de volgende vragen: hoe staat het met het actuele sport- en beweeggedrag (binnen- en buitenschools) van BOL-leerlingen; welke zijn de motieven (en redenen) van BOL-leerlingen om (niet) te sporten en welke wensen en behoeften hebben BOL-leerlingen als het gaat om sport en bewegen?

Literatuurverwijzing: Hoyng, J., Roques, C., & Stegeman, H. (2004). Sportief uit je bol?!: onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van MBO-leerlingen. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-123 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut PART-TB-0004 Beschikbaar
Mulier instituut PART-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving