Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (2015)

managementrapportage voortgang ronde 2013

Auteur(s): Abida Durrani

In de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht ronde 2013 zijn 20 projecten gehonoreerd. Voor alle 20 projecten is in de periode september – november 2014 een voortgangsverslag ingediend. Naast het voortgangsverslag hebben de projectleiders gedurende het eerst jaar in een registratiesysteem een aantal kwantitatieve gegevens bijgehouden. Voorbeelden hiervan zijn de werving, het bereik van de doelgroep en de doorstroom naar regulier sport- en beweegaanbod van deze doelgroep. ZonMw heeft deze voortgangsverslagen inclusief de registratiegegevens beoordeeld en goedgekeurd. In deze rapportage wordt de voortgang van de KSG-projecten weergegeven zoals de projectleiders deze in het voortgangsverslag en het registratiesysteem hebben teruggekoppeld aan ZonMw. 

Literatuurverwijzing: Durrani, A. (2015). Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht: managementrapportage voortgang ronde 2013. Den Haag: ZonMw.

Omschrijving