Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportimpuls, meting 2014 (2014)

verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de eerste en tweede ronde

In 2012 is het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) gestart, waarvan de subsidieregelingen ‘Sportimpuls’ en ‘Buurtsportcoaches’, onderdeel zijn (De Jong, Van Lindert & Van der Poel, 2013). In de voorliggende rapportage wordt alleen ingegaan op Sportimpuls, waarmee lokale sport- en beweegaanbieders tot en met 2016 in staat worden gesteld met kansrijke interventies meer mensen te laten sporten en bewegen. Het Mulier Instituut en Kennispraktijk hebben in 2014 kwalitatief onderzoek gedaan naar de bevindingen van lokale projectleiders en samenwerkingspartners van de Sportimpuls-projecten. Waar in de vorige rapportage (Cevaal & Van der Sluis, 2013) slechts de bevindingen en resultaten van projecten uit de eerste ronde centraal stonden, is in deze rapportage informatie van projecten uit de eerste en tweede ronde verzameld, inclusief informatie over projecten die binnen de regeling ‘Kinderen Sportief op Gewicht’ vallen. Met de verworven inzichten en ervaringen kan de effectiviteit van de Sportimpuls bevorderd worden en de wijze van ondersteuning bij de projecten adequater worden ingericht, opdat toekomstige wijkgerichte sport- en beweegactiviteiten meer rendement opleveren.

Literatuurverwijzing: Cevaal, A., & Boers, E. (2014). Sportimpuls, meting 2014: verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de eerste en tweede ronde. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-342 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving