Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportimpuls, meting 2015 (2015)

verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014

Dit is de derde rapportage over de Sportimpuls, waarin bevindingen van lokale projectleiders en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014 zijn opgetekend. Wederom hebben onderzoekers van het Mulier Instituut en Kennispraktijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de sport- en beweegactiviteiten die door de landelijke subsidieregeling mogelijk zijn gemaakt. In dit onderzoek is gekeken naar projecten uit de Sportimpuls Regulier, Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en de Sportimpuls Jeugd in Lage Inkomensbuurten (JILIB).

Literatuurverwijzing: Nieuwenhuis, M., Pulles, I., Cevaal, A., & Boers, E. (2015). Sportimpuls, meting 2015: verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0020 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-374 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving