Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportimpuls, meting 2016 (2016)

verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015

Deze rapportage betreft de vierde rapportage over de Sportimpuls, waarin projectleider en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de ronde 2012, 2013, 2014 en 2015 aan het woord komen over hun Sportimpulsproject. Dit jaar heeft Kennispraktijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de sport- en beweegactiviteiten die door de landelijke subsidieregeling mogelijk zijn gemaakt. Mulier Instituut heeft voorafgaand aan het onderzoek meegedacht over de inhoud van de gespreksleidraad en na afloop meegelezen met de rapportage. In dit onderzoek is gekeken naar projecten uit de Sportimpuls regulier, Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en de Sportimpuls Jeugd in Lage Inkomensbuurten (JILIB). De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  1. Hoe verloopt de uitvoering van de projecten in de ogen van projectleiders en samenwerkingspartners? 
  2. Wat zijn de ervaren succesfactoren en verbeterpunten?
  3. Welke effecten zien projectleiders en samenwerkingspartners op het sport- en beweeggedrag van de beoogde doelgroep en welke andere (neven)effecten zijn zichtbaar?
  4. Hoe krijgt de borging van deze projecten vorm na beëindiging van de subsidie? 
Literatuurverwijzing: Boers, E., Schuttert, I., & Steenbergen, J. (2016). Sportimpuls, meting 2016: verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015. Ede: Kennispraktijk.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0020 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-430 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving