Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportimpuls, meting 2017 (2017)

verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls projecten

Dit betreft de vijfde rapportage over de Sportimpuls. Wederom hebben onderzoekers van het Mulier Instituut en Kennispraktijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de opzet en uitvoering van sport- en beweegactiviteiten die door de landelijke subsidieregeling mogelijk zijn gemaakt. Zowel lokale projectleiders en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit ronde 2014 en 2015 als experts betrokken bij verschillende onderdelen van de impuls zijn hiervoor gesproken aan de hand van (telefonische) interviews. In dit onderzoek is gekeken naar projecten uit de Sportimpuls regulier, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB). De volgende verbetersuggesties zijn geformuleerd: betrek de gemeenten en de buurtsportcoach nog actiever; zet meer in op monitoring en evaluatie; zorg dat het (vervolg)aanbod goed aansluit op de wensen en behoeften van de doelgroep; zorg voor goede en enthousiaste trainers en begeleiders, maak tipsheets met do’s en don’ts voor de verschillende impulsen.

Literatuurverwijzing: Nieuwenhuis-Leijenhorst, M., Steenbergen, J., Scholten, V., & Ooms, L. (2017). Sportimpuls, meting 2017: verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls projecten. Ede: Kennispraktijk.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0021 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-510 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving