Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportinfrastructuur.nl (2021)

Organisatie(s): NOC*NSF

Sportinfrastructuur.nl is hét startpunt voor de juiste kennis en producten bij nieuwbouw, verbouw, beheer en exploitatie van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland.

Literatuurverwijzing: NOC*NSF (2021). Sportinfrastructuur.nl.

Omschrijving