Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportinnovatie in Nederland (2015)

10 jaar InnoSportNL

Organisatie(s): InnoSportNL

Van 2006 tot 2015 initieerde, faciliteerde en realiseerde InnoSportNL sportinnovaties in Nederland. Deze publicatie belicht het effect van 10 jaar InnoSportNL. De door InnoSportNL georganiseerde kruisbestuiving tussen kenniswereld en ondernemingen heeft zijn vruchten afgeworpen. Met een tamelijke geringe overheidsbijdrage van 16 miljoen is een innovatieomzet gerealiseerd van ruim 42 miljoen. Ook is het ecosysteem neergezet dat de founding fathers voor ogen hadden. Innoverende ondernemingen, kennisinstellingen en de sport- en bewegingswereld zijn samengebracht en bleken veel voor elkaar te kunnen betekenen. 

Literatuurverwijzing: InnoSportNL (2015). Sportinnovatie in Nederland: 10 jaar InnoSportNL. Arnhem: InnoSportNL.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut ORGA-0046 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving