Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportiviteit, daar valt veel meer mee te winnen (2012)

voorzet voor het charter sportief over doping, geweld & discriminatie in de sport

Organisatie(s): VU Connected

Afgelopen jaar heeft VU Connected gewerkt aan een duurzame aanpak van onsportief gedrag, onder andere samen met de jubilerende VU-faculteit Bewegingswetenschappen. VU Connected heeft bedrijven, maatschappelijke organisaties, sporters, coaches, overheid en wetenschap samen in uiteenlopende bijeenkomsten en via het web bij elkaar gebracht en aanbevelingen verzameld.

Literatuurverwijzing: VU Connected (2012). Sportiviteit, daar valt veel meer mee te winnen: voorzet voor het charter sportief over doping, geweld & discriminatie in de sport. Amsterdam: VU Connected.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCKL-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving