Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportkadermonitor (2015)

tussentijdse metingen: veilig sportklimaat, beweegredenen & knelpunten

In 2013 is de Sportkadermonitor ontwikkeld. Het doel van deze monitor is het verkrijgen van een beeld van het sportkader in Nederland. Wat motiveert kaderleden, wat is hun opleidingsachtergrond en hebben ze behoefte aan ondersteuning om hun taken uit te voeren? In 2013 heeft de eerste meting plaats gevonden, waarin onder meer deze vragen beantwoord zijn. In 2014 hebben de panelleden van de Sportkadermonitor in twee tussentijdse metingen een vragenlijst ingevuld over specifieke onderwerpen: Veilig sportklimaat en Beweegredenen & knelpunten. Sportkaderleden vinden het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het bevorderen van een veilig sportklimaat. Vooral sporttechnische kaderleden vinden zichzelf verantwoordelijk voor het bevorderen van een veilig sportklimaat. Kaderleden zijn vooral actief omdat ze het werk leuk vinden en hun vereniging willen helpen. Jongere kaderleden vinden bovendien dat hun werkzaamheden binnen de vereniging goed zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Literatuurverwijzing: Oomens, M., & Donker, A. (2015). Sportkadermonitor: tussentijdse metingen: veilig sportklimaat, beweegredenen & knelpunten. Utrecht: Oberon.

Omschrijving