Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportkadermonitor 2013 (2014)

eerste meting

Een van de ambities uit de ‘Sportagenda 2016’ is het verhogen van de sportparticipatie van 65 naar 75 procent. Voor realisatie van deze ambitie is voldoende en gekwalificeerd sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader onmisbaar. Er is echter weinig zicht op wat bij het sportkader wensen en behoeften zijn ten aanzien van de uitvoering van hun taken binnen hun vereniging of sportbond. Om hier meer zicht op te krijgen hebben NOC*NSF en de Academie voor Sportkader gezamenlijk met sportbonden een Sportkadermonitor laten ontwikkelen en uitvoeren. Het doel van de Sportkadermonitor is het schetsen van een representatief beeld van het sportkader in Nederland. Wat motiveert kaderleden, welke cursussen of opleidingen hebben zij gevolgd, over welke onderwerpen willen zij meer weten en aan welke ondersteuning hebben zij behoefte? Periodieke herhaling van de afname van de Sportkadermonitor maakt het mogelijk om ontwikkelingen in de tijd in beeld te brengen. De uitkomsten van de Sportkadermonitor bieden NOC*NSF/ ASK, sportbonden en onderwijs (MBO Sport en Bewegen en Sporthogescholen) aanknopingspunten voor hun beleid en activiteiten op het punt van ondersteuning en opleiding van kaderleden. In deze rapportage vindt u de uitkomsten van de vragenlijst voor de eerste Sportkadermonitor, die is ingevuld door ruim 3.100 kaderleden. De auteurs gaan achtereenvolgens in op de resultaten van het:

  1. arbitrerend kader (scheidsrechters, juryleden en officials);
  2. bestuurlijk kader (voorzitters, penningmeesters en secretarissen);
  3. sporttechnisch kader (trainers, coaches, instructeurs of combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches).

De meting heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013. Voor elk kader worden gepresenteerd:

  • de kaderleden in vogelvlucht;
  • achtergrondkenmerken;
  • opleiding en ingeschatte bekwaamheid;
  • beweegredenen en tevredenheid;
  • behoeften en ondersteuning;
  • het ervaren sportklimaat.
Literatuurverwijzing: Oomens, M., Klein, T., Hulsen, M., Linden, J. van der, Donker, A., & Ouahi, S. (2014). Sportkadermonitor 2013: eerste meting. Utrecht: Oberon.

Omschrijving