Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportkaderopleidingen in het mbo (2011)

een inventarisatie van sportkaderopleidingen in het mbo studiejaar 2010-2011

Auteur(s): Ineke Dijkstra

Van november 2010 tot april 2011 is onderzoek gedaan naar sportkaderopleidingen in het mbo. In deze rapportage vindt u de resultaten van dit onderzoek. Centraal stonden de kaderopleidingen die Sport en Bewegen-opleidingen (S&B-opleidingen) binnen hun opleiding aanbieden en de samenwerking met sportbonden en/of andere -organisaties. Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het achterbanberaad Sport en Bewegen mbo (van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad, voorheen bedrijfstakgroep Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn) en het Platform Bewegen en Sport mbo (MBO Diensten).

Literatuurverwijzing: Dijkstra, I. (2011). Sportkaderopleidingen in het mbo: een inventarisatie van sportkaderopleidingen in het mbo studiejaar 2010-2011. Platform Bewegen en Sport mbo, MBO Diensten.

Omschrijving