Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportnota 1958 (1958)

Organisatie(s): Werkgroep NOC

Rapport van een werkgroep van de NOC uit 1958, belast met de opstelling van een nota over de sportbeoefening, zowel wat betreft de record- en kijksport als de vormende waarde van sport voor de vrijetijdsbesteding van Nederlandse sporters.

Literatuurverwijzing: Werkgroep NOC (1958). Sportnota 1958. Den Haag: NOC.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0024 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving