Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportnota 'De Bilt (2019)

topper in sport en bewegen 2019-2022 : actualisatie van de sportnota

De nota vormt het kader voor de uitvoering van het sportbeleid in 2019-2022. 

Literatuurverwijzing: (2019). Sportnota 'De Bilt: topper in sport en bewegen 2019-2022 : actualisatie van de sportnota. De Bilt: Gemeente De Bilt.

Omschrijving