Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportnota gemeente Waterland 2017 (2017)

De Sportnota gemeente Waterland 2017 is een vervolg op de nota Sport en bewegen 2011-2015. Deze Sportnota is in 2015 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste voorgenomen zaken gerealiseerd zijn. De evaluatie is aanleiding om de Sportnota te actualiseren, maar de uitgangspunten van het sportbeleid en het accommodatiebeleid behoeven geen bijstelling. 

Literatuurverwijzing: (2017). Sportnota gemeente Waterland 2017. Waterland: Gemeente Waterland.

Omschrijving