Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportplan Brabant (2014)

factsheet

Organisatie(s): Provincie Noord-Brabant

Het Sportplan Brabant 2016 heeft tot doel om via een bruisend sportklimaat het wonen, leven en vestigen in Brabant aantrekkelijker te maken. En op deze manier een bijdrage te leveren aan de Agenda van Brabant. Voor uitvoering van het Sportplan is 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Topsportaccommodaties; Topsportevenementen; Talentontwikkeling; Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport; Sportnetwerken; Interactie sport en andere maatschappelijke domeinen. In deze factsheet wordt in een aantal facts & figures per actielijn de stand van zaken weergegeven per medio 2014. De gegevens komen uit het rapport ‘Monitor Sportplan Brabant 2016, 1-meting’ van Mulier Instituut.

Literatuurverwijzing: Provincie Noord-Brabant (2014). Sportplan Brabant: factsheet. 's-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant.

Omschrijving