Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportstimulering voor Turken en Marokkanen in Noord-Brabant (1987)

Auteur(s): Tonja Amse

In Nederland bevinden Turken en Marokkanen zich in een achterstandspositie. Ook de sportdeelname van Turken en Marokkanen, met name van vrouwen en meisjes, blijft achter bij die van Nederlanders. In het kader van de actie ‘Sport, zelfs ik doe het’, werd daarom voor 1987 het thema ‘Sport en etnische minderheden’ gekozen. In dat jaar is in opdracht van de Stichting Sportservice Noord-Brabant dit onderzoek naar het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid en sportactiviteiten voor Turken en Marokkanen verricht. Het doel van het onderzoek was om een handreiking voor beleidsmakers samen te stellen ter stimulering van de sport voor Turken en Marokkanen. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Amse, T. (1987). Sportstimulering voor Turken en Marokkanen in Noord-Brabant. Breda: Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ALLO-TB-0016 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving