Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportuitval binnen het damesturnen (2009)

welke verenigingsgerelateerde zaken hangen samen met de sportuitval binnen het damesturnen in de leeftijd van 12-18 jaar?

Auteur(s): Marianne Groenevelt

Onderzoek naar sportuitval bij turnen bij het damesturnen (meisjes van 12- 18 jaar). Het eerste doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te verkrijgen welke factoren een belangrijke rol spelen bij de sportuitvalsters om hun lidmaatschap op te zeggen. Er wordt gekeken naar het aandeel van de factoren in het beslissingsproces, maar ook naar de mate van belangrijkheid. De tweede doelstelling van dit onderzoek is het achterhalen welke verenigingsgerelateerde zaken samenhangen met sportuitval van turnsters van de leeftijd van 12-18 jaar. Dit onderzoek richt zich op de kwaliteit die de sportuitvaller binnen de vereniging ervaart. De derde doelstelling van dit onderzoek is het achterhalen welke rol de trainer speelt in het uitvalproces.

Literatuurverwijzing: Groenevelt, M. (2009). Sportuitval binnen het damesturnen: welke verenigingsgerelateerde zaken hangen samen met de sportuitval binnen het damesturnen in de leeftijd van 12-18 jaar?. Utrecht: Marianne Groenevelt.

Omschrijving