Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportverenigingen in krimpkernen (2015)

het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de motie van mevrouw Bruins Slot (CDA) in de Tweede Kamer waarin werd gevraagd om inzicht in het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen en de mate waarin sportverenigingen verdwijnen uit krimpkernen en de achtergronden hiervan. Om tot beantwoording van de motie te komen zijn de volgende twee onderzoeksvragen geformuleerd, die centraal staan in dit onderzoek: 

  1. In welke mate is sprake van het verdwijnen van sportverenigingen uit krimpkernen, en indien hier sprake van is: welke oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen?
  2. Wat is het belang van de aanwezigheid van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen?  
Literatuurverwijzing: Hoekman, R., Bulsink, A., & Kalmthout, J. van (2015). Sportverenigingen in krimpkernen: het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-369 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut SPVERE-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving